De vestingstad
Grolle

Een stukje historie

Groenlo is een vestingstad: het stadje werd in de zestiende en zeventiende eeuw een relatief gemakkelijk te verdedigen bolwerk.Het werd omgeven door een gracht, en aan de randen van de ommuurde stad werden bolwerken aangelegd waarop het geschut gestationeerd werd.In de huidige gracht is nog een ravelijn terug te vinden, een eilandje dat een vooruitgeschoven verdedigingswerk vormde.
Groenlo was niet alleen door z´n vorm belangrijk, ook door z´n ligging in een nogal moerassige omgeving. Wie Groenlo in bezit had, heerste over de omgeving van de oostelijke Nederlanden. Vandaar dat er in de Tachtigjarige Oorlog flink om gevochten is door de Spanjaarden enerzijds en de Staatse troepen van de Oranjes anderzijds. Groenlo dat in 1277 stadsrechten kreeg is tijdens de Tachtigjarige Oorlog meerdere keren zwaar belegerd geweest. Nadat het in 1580 door de Spanjaarden was bezet, bracht prins Maurits het in 1597 weer onder Staats gezag. Tot 1606, want toen belegerde de Spaanse veldheer Spinola de stad met succes.

In 1627 kwam Groenlo door ´stedendwinger´ Frederik Hendrik weer in Staatse handen. In 1672 was het weer met de rust gedaan. Toen nam ´bommen´ Berend van Galen de stad in. Die liet de vestingwerken twee jaar later deels ontmantelen. In de eerste helft van de negentiende eeuw werden de poorten afgebroken en een deel van de omwalling geslecht. Zodoende is eigenlijk alleen nog ter hoogte van de Kanonswal voor een leek te zien dat Groenlo grote verdedigingswerken heeft gekend. Vanuit de lucht is de karakteristieke stervormige figuur nog wel herkenbaar.© Compagnie Grolle